Lidmaatschap

Lid worden van onze gezellige en goed georganiseerde MR2 club kan op de diverse manieren, we onderscheiden hierbij de volgende soorten leden:

Eerste leden€ 40,- per jaar
Zijn personen, die eigenaar en/ of bestuurder zijn van een Toyota MR2 en als zodanig door het bestuur van de vereniging als lid zijn toegelaten. Het lidmaatschap is kenteken gebonden.

Tweede leden, € 20,- per jaar
Zijn personen die mede zijn ingeschreven op het kenteken van een eerste lid.

Dealerleden, € 30,- per jaar
Zijn personen, die in het maatschappelijk verkeer aangemerkt worden als Toyota dealer of Toyota subdealer en die zelf deelnemen of anderen laten deelnemen aan door de vereniging georganiseerde evenementen met een Toyota MR2 uit de eigen handelsvoorraad.

Donateurs, € 30,- per jaar
Zijn personen, die geïnteresseerd zijn in het doel van de vereniging en niet (meer) voldoen aan de vereisten voor het eerste lidmaatschap.

Ereleden/ Lid van verdienste,
Zijn personen die de vereniging bijzondere diensten hebben bewezen.

Contributies voor de verschillende lidmaatschappen worden door het bestuur voorgesteld en moeten door de Algemene Leden Vergadering jaarlijks worden goedgekeurd. 

Lid worden van Toyota MR2 Club Nederland kan door het inschrijfformulier in te vullen. Betalen van de contributie gaat via een doorlopende machtiging. Na invullen van het inschrijfformulier ontvang je het machtigingsformulier per email.

Linkje naar het inschrijfformulier>>


Het Lidmaatschap:
Ieder lid ontvangt bij aanvang van zijn lidmaatschap een persoonlijke clubpas met daarop de gegevens van zijn of haar MR2.


Als je 3 en 4 jaar onafgebroken lid bent wordt je "BRONZE MEMBER" en ontvang je een bronzen lidmaatschapspas. 


Als je 5 tot en met 14 jaar onafgebroken lid bent wordt je "SILVER MEMBER" je krijgt als je vijf jaar lid bent ook je zilveren MR2 speld


Als je 15 jaar onafgebroken lid bent krijg je een gouden MR2 speld, wordt je "GOLD MEMBER" en krijgt je lidmaatschapspas een gouden kleur.


Je ledenpas verandert van kleur zodra je 25 jaar, je wordt "PLATINUM MEMBER" en je ontvangt een gouden MR2 speld met een briljant.

 


Al onze leden krijgen 4 maal per jaar het full-color A4 MR2 Magazine thuis gestuurd, toegang tot het ledendeel van de website en meer dan 20 door onze vereniging georganiseerde meetings per jaar om te bezoeken.