Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

 

 

 

 

 

Datum:
Zondag 12 februari 2023

Aanvangstijd:
10:45 - 11:00 uur ontvangst
11:00 - 12:30 uur Vergadering
12:30 uur einde

Deelname:
Alleen toegankelijk voor leden.

Deelnamekosten leden:
€ 0,- 

Deelnamekosten niet leden/introducés:
Alleen voor leden!

Adres:
Stickerland
Vinkenveld 7
5249 JN Rosmalen
Nederland

Informatie:
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Let op de vergadering is alleen toegankelijk voor leden!

Hieronder vinden jullie de agenda:

 

1 Opening 11:00 uur

2 Extra agendapunten

3 Goedkeuring notulen ALV 2022

4 Jaarverslag 2022:

  1. Statistieken
  2. Meetings 2022
  3. Het MR2 Magazine
  4. Website
  5. Bedankjes
  6. Verslag penningmeester
  7. Verslag kascommissie 

 

5. Nieuwe kascommissie

6. Aflopende bestuurstermijn Michael en Erik.

7. Voordracht nieuw bestuursleden 

8. Meetings 2023

9. Uitreiking oorkondes / speldjes

10.  Ingekomen brieven

  1. Ingekomen brieven
  2. Extra agendapunten

11. Rondvraag

12. Sluiting

Meeting Gegevens

Startdatum 12 februari 2023
Max. deelnemers Onbeperkt
Ingeschreven 17
Locatie Stickerland